Mokymai

Organizuojami 4 arba 8 valandų trukmės mokymai, nuo 10 iki 20 dalyvių grupėms šiomis temomis:


Sun Tzu karo menas vadovams

Tikslas– atskleisti verslo organizacijų vadovams senovės kinų karo meno SUN TZU taikymo šiuolaikinėse organizacijose principus; pateikti SUN TZU karo meno taisyklių taikymo metodus šiuolaikinėse organizacijose siekiant konkurencinio pranašumo.

Temos:

 • Konkurencingų veiksmų planavimas – strategija;
 • Konkurencinga organizacijos pozicija, konkurencingos galimybės ir jų savalaikiškumas;
 • Situacijos kontrolė – konkurencingą situaciją turite valdyti jūs, o ne atvirkščiai;
 • Tiesioginio konflikto kūrimas – konkurento atakavimas;
 • Lankstumas – sąjungininkų pritraukimas, nenuspėjami ėjimai ir strateginis pasirinkimas, atsitraukimo galimybės ir pralaimėjimas dėl laimėjimo;
 • Konkurencingi manevrai – adekvačių išteklių išdėstymas, organizacijos stabilizavimas, procesų supaprastinimas, darbuotojų motyvavimas ir entuziazmas, susidūrimas su pokyčiais ir konkurencinės kovos, konkurentų trikdymas, komunikaciniai ženklai;
 • Konkurencingos situacijos ir pralaimėjimų priežastys;
 • Konkurencijos sąlygos ir gynybinė pozicija;
 • Poveikis konkurento reputacijai;
 • Konkurencinga išmintis – savalaikis kritinės informacijos kaupimas ir skleidimas.

Rezultatai:

 • Mokymų metu dalyviai analizuoja save ir savo organizacijas naudodamiesi SUN TZU principais;
 • Sukuriamos SUN TZU grįstos konkurencinės strategijos;
 • Išmokstama taikyti SUN TZU karo meno strategijas šiuolaikinėse organizacijose.


Reputacijos (žl)ugdymas

Tikslas – atskleisti verslo organizacijų vadovams senovės kinų karo meno Sun-Tzu reputacijos (žl)ugdymo šiuolaikinėse organizacijose principus; pateikti Sun-Tzu reputacijos (žl)ugdymo metodus, siekiant padėti apsisaugoti nuo galimų išpuolių prieš organizacijos reputaciją šiuolaikinėje konkurencinėje aplinkoje.

Temos:

 • Organizacijos identitetas – jo svarba;
 • Atakos ugnimi būdai;
 • Reputacijos pažeidimo sritys;
 • Konkurento silpnybės;
 • Konkurencinė aplinka;
 • Koncentracijos reikšmė;
 • Reputacijos (žl)ugdymo metodai.

Rezultatai:

 • Mokymų metu dalyviai analizuoja savo ir konkurentų organizacijos reputaciją remdamiesi Sun-Tzu principais;
 • Mokymų dalyviai susipažįsta su Sun-Tzu reputacijos (žl)ugdymo metodais;
 • Sužinoma kaip apsaugoti savo organizacijos reputaciją konkurencinėje aplinkoje, remiantis Sun-Tzu principais.


Strateginė komunikacija

Programos tikslas – supažindinti su strateginės komunikacijos sudėtinėmis dalimis, pristatyti strateginę komunikaciją kaip profesinę veiklą, studijų discipliną;

Programos uždaviniai:

 • Išanalizuoti įvaizdžio formavimo metodus,
 • Atskleisti krizių komunikacijos specifiką,
 • Aptarti efektyvios išorinės ir vidinės organizacinės komunikacijos, dėsningumus ir ypatybes šiuolaikinėje organizacijoje;
 • Remiantis vadybos ir komunikacijos teorijos principais, pateikti praktinius strateginės komunikacijos įgyvendinimo būdus, efektyvumo įvertinimo priemones.


Strateginė žinių vadyba

Tikslas – apibrėžti esmines žiniomis grįstos organizacijos charakteristikas, jos strategijos formavimo bei jos įvertinimo metodus.

Turinys:

 • Strateginės žinių vadybos samprata;
 • Žinių vadybos lyderystės aspektai;
 • Žinių organizacijos strategija, tikslai;
 • Patyrimo bendruomenių formavimas
 • Žinių organizacijos kultūra;
 • Besimokančios organizacijos samprata;
 • Žinių ekonomika;
 • Žinių auditas.

Nauda dalyviams:

Susipažins su naujausiomis modernios žinių vadybos tendencijomis, realių organizacijų geriausio patyrimo pavyzdžiais bei suvoks besimokančios organizacijos esmę; sužinos praktinius žinių vadybos įgyvendinimo metodus, organizacijos žinių strategijos ir žinių kultūros kūrimo principus, žinių audito būdus.


Pokyčių ir inovacijų valdymas

Mokymų tikslas – pristatyti organizacijos pokyčių ir inovacijų procesų valdymo principus bei metodus, ypatingą dėmesį skiriant  planuotam pokyčiuitai sisteminėms pastangoms perprojektuoti organizaciją tokiu būdu, kuris padėtų prisitaikyti prie išorinės aplinkos pasikeitimų ar pasiekti naujus tikslus.

Pagrindinės temos:

 • Pokyčių proceso modelis. Jėgos lauko analizė, Levin.
 • Pokyčio veiksniai ir jėgos.
 • Pasipriešinimo šaltiniai.
 • Pokyčio procesas.
 • Planuoto pokyčio tipai.
 • Struktūrinio pokyčio metodai.
 • Technologinio pokyčio metodai.
 • Individualaus pasipriešinimo pokyčiams šaltiniai.
 • Žmonių keitimo metodai.
 • Organizacijos vertybės.
 • Organizacinis vystymas.
 • Organizacinio vystymo tipai.
 • Besimokančios organizacijos kūrimas.
 • Organizacinis požiūris į streso valdymą permainų metu.
 • Kūrybiškumo ir inovacijų valdymas.
 • Asmeninis kūrybiškumas.
 • Organizacijos kūrybiškumas ir inovacijos.
 • Klimato organizacijos kūrybiškumui ir inovacijoms sukūrimas.
 • Technologiniai pokyčiai darbo vietoje.

Užduotys:

 • R.M. Kanter pasipriešinimo pokyčiams barjerai: diskusija;
 • Vadovo „nekompetencijos“ testas;
 • 7-nios krizių komunikacijos dimensijos: strateginės analizės ir planavimo modelis.


Krizių valdymas

Temos:

 • Krizių vadybos pagrindai: krizių prevencija, planavimas, monitoringas ir valdymas;
 • Lyderystės specifika krizės metu;
 • Senovės kinų karo meno lyderystės pagrindai bei galimi jų raiškos modeliai krizės sąlygomis;
 • Sprendimų priėmimo metodai krizės metu;
 • Korporatyvinio identiteto, įvaizdžio, reputacijos valdymo metodai, siekiamo įvaizdžio ir reputacijos formavimo būdai;
 • Komunikacinės korporatyvinės reputacijos ir įvaizdžio išsaugojimo strategijos krizės atveju;
 • Praktinės viešo kalbėjimo ir bendravimo su žiniasklaida užduotys bei jų analizė.


Antreprenerystė

Mokymų tikslas– Atskleisti antreprenerystės sampratą, pagrindines antreprenerio kompetencijas ir sėkmės veiksnius.

Pagrindinės temos:

 • Antreprenerystės samprata;
 • Antreprenerystės tipai;
 • Verslios organizacijos kūrimo problemos, nesėkmių priežastys ir sėkmės veiksniai;
 • Kognityviniai antreprenerinio elgesio modeliai;
 • Darbuotojų verslumas;
 • Organizacijos verslumas;
 • Individualios ir grupinės užduotys, realių situacijų analizė, diskusijos.

Nauda dalyviams:

Suvoks antreprenerystės esmę, išanalizuos ir atpažins savyje  antreprenerio kompetencijas; suvoks kaip skatinti šias kompetencijas organizacijoje ir kiekviename komandos naryje atskirai; susipažins su metodais, leidžiančiais kurti verslią organizaciją.


Lyderystė

Mokymų tikslas – Aptarti esmines lyderystės ir vadybos sąvokas, atskleisti vadovo-lyderio vaidmenį, kompetencijas bei savybes, pateikti sėkmingo vadovavimo principus.

Temos:

 • Šiuolaikinė organizacija;
 • Lyderystės koncepcija;
 • Lyderystės veiksniai pagal Konfucijų;
 • Lyderystės stiliai;
 • Strateginės kompetencijos;
 • Charizmatinė lyderystė;
 • Vizijų lyderystė;
 • Transformacinė lyderystė;
 • Efektyvaus vadybininko esmė;
 • Komunikacija ir informacija;
 • Teorija X ir Y.

Individualios ir grupinės užduotys, testai, realūs pavyzdžiai, diskusijos.

Nauda dalyviams:

Suvoks vadovavimo ir lyderystės esmę; išmoks geriau suvokti savo, kaip lyderio, vaidmenį, sukurti ir palaikyti motyvuojančią darbo aplinką; sugebės padidinti individualų darbo efektyvumą; įgys instrumentus priemones, reikalingus efektyviam savo pavaldinių vadovavimui.