Momentas

Sun Tzu mokyme Momento, arba tam tikro intuityvaus žinojimo, kada tikslinga įsitraukti į veiksmą svarba užima kertinę vietą. Valdymo žinios ir metodai, dalykinės kompetencijos taip pat yra svarbios, tačiau kritiniais atvejais jos nėra pakankamos sėkmei užtikrinti. Bet kurioje veikloje tinkamas momentas priimti sprendimus vienaip ar kitaip veikti yra esminis.

Valdymo situacijų strateginis pranašumas ar jų kritinis pažeidžiamumas priklauso ne tik nuo specifinių jų charakteristikų, bet ir nuo pastoviai kintančių sąryšių su kitais situaciniais veiksniais ir bendru kontekstu. Būtinasis strateginis situacijų įvertinimas ir perspektyvų modeliavimas gali tapti visiškai nesvarbiu, jei nebus tinkamai išnaudotas Momento potencialas.