PROVOKACIJA arba kunigaikščio Wei klausimas

Trumpas istorinis rakursas.

Kartą kunigaikštis Wei (King Wei of Qi) uždavė Sun Tzu klausimą, susijusį su karinių operacijų specifika: „Kaip reikėtų elgtis, kada dvi armijos mūšio lauke,  stovėdamos viena prieš kitą laikosi neutralių pozicijų  ir nenori pirmosios pradėti atakos”?

Sun Tzu atsakymas buvo toks: „Išbandykite priešininką pasitelkdamas savo lengvąsias pajėgas, kurioms vadovautų vienas iš šauniausių Jūsų operatyvinės grandies vadų. Pergalė nėra tokio manevro tikslas. Užduotis – priešininko trikdymas. Sukurkite nematomą frontą erzindami ir išvesdami iš pusiausvyros  jo pajėgas. Tai sukurs prielaidas būsimai didelei sėkmei”.

Konkurencijos kontekste tai reikštų priešininko pajėgumų testavimą neatskleidžiant savo giluminių resursų galios. Jūsų”nematomas frontas” slypės šalia netikro testavimo fono, laukdamas provokojamo konkurento reakcijos.

Tokia taktika yra svarbi strateginės gynybinės elgsenos dalis. Neapibrėžtose ir prastai žinomose konkurencinėse aplinkose jos dėka galima siekti keleto tikslų. Praktikoje tai pasireiškia įvairiais ir sunkiai nuspėjamais efektais, priklausančiais nuo kiekvienos konflikte dalyvaujančios  šalies gebėjimų integraliai reaguoti į atsitinkančias situacijas ir valdyti slaptas intencijas.