„Aštuoni vėjai”

„Vėjas gali ateiti iš aštuonių krypčių, to negalima pamiršti” Sun Tzu.

Priklausomai nuo vėjo krypties ir jo santykio su mūšio lauke atliekamais manevrais vėjas gali paveikti regėjimą, klausą, koordinaciją ir ištvermę. Tradiciškai vėjo metafora naudojama kaip simbolis siekiant suvokti išorines įtakas, kurios atlieka poveikį minčių pasauliui.

„Aštuoni vėjai” yra pergalė ir pralaimėjimas, pasmerkimas ir garbinimas, garbė ir pažeminimas, skausmas ir malonumas. Tiek, kiek psichologinės būsenos gali daryti įtaką asmenų tarpusavio sąveikai bei profesinės veiklos kokybei, „aštuonių vėjų” veiksminė logika turi būti integruota į komandinių veiklų situacijas rengiant bei realizuojant bet kurias strategijas.