3 sėkmės dimensijos

Sun Tzu koncepcijoje trys esminės organizacijų sėkmės dimensijos įvardinamos lakoniškai – Lyderystė, organizacija ir strategija.

Lyderystės esmė glūdi būtinume sutelkti organizaciją ir  suformuoti jos strateginių veiklų ir veiksmų kryptį. Ji ypatingai svarbi pasirenkant ir realizuojant organizacijos strategiją.

Organizacija yra būtina kaip struktūra, be kurios neįmanoma  siekti bet kurių veiklų efektyvumo plačiąja prasme.

Strategija reikalinga norint sėkmingai realizuoti organizacijos atliekamų veiksmų funkcinį tikslingumą.

Be abejonės, Lyderystė yra lemiančioji dimensija, sustyguojanti visus esminius strateginės organizacijų sėkmės parametrus.