Sun Tzu mokymo prasmė

Daugelis Sun Tzu mokyme pozicionuojamų dalykų standartiniams šių dienų žmonėms, egzistuojantiems chaotiškose IT sprendimų infomaciniais triukšmais  ir bukinančiais socialinių tinklų efektais perdozuotuose pseudoinformacinėse aplinkose gali atrodyti mažų mažiausia keistais, pernelyg egzotiškais ar netgi nereikalingais. Tačiau didžiausių sėkmių patyrusių verslo organizacijų vadovai, išskirtiniai politiniai lyderiai galvoja ir elgiasi kitaip. Didele dalimi jų pasiektos pergalės ar tiesiog sėkmės istorijos yra išaugusios Sun Tzu mokymo dirvoje.

Sun Tzu klasikoje galima atsekti daugelį sąsajų su žymiausiais žmonijos išminties klodais, ypatingai  – konfucianizmu. Istorinės ištakos bene daugiausia siejasi su moderniąja strategine vadyba ar netradicinėmis konfliktų valdymo sritimis. Vis tik svarbiausia humanistinė išvada, kuria alsuoja visa Sun Tzu mokymo konceptualioji dalis yra susijusi su Valstybės gynyba, moderniai kalbant – Nacionaliniu saugumu ir visuomenės karine parengtimi. Strateginė Sun Tzu Karo meno paskirtis –  išsaugoti žmones, tautas ir valstybes nuo sunaikinimų ir sugriovimų. Karinio pasirengimo technikos yra svarbios ir akcentuojamos tik tiek, kiek jos padeda įveikti pasaulyje egzistuojantį destruktyvųjį pradą bei agresiją.