Drąsa

Drąsa kare yra neatsiejama nuo Vado įsakymų vykdymo. Nepriekaištingai organizuotos kovinės struktūros integruoja žmonių, skirtingų savo fiziniais ir psichologiniais duomenimis pastangas. Taip eliminuojami individualūs nepakankamumai ir sprendžiamos komandinės neatitiktys.

Drąsus, ryžtingas ir energingas palaiko tuo mažiau pasižyminčius. Kita vertus, atsargesniųjų bei silpnesniųjų dalyvavimas įveda tam tikrus ribojimus ir padeda suvaldyti pernelyg nesuvaldomus bendrojo tikslo vardan.

Kovinės komandos efektyvumas ir pranašumas slypi pasitikėjime Lyderiu. Tai ne tik suvienija žmones, bet ir sustiprina komandinę Lyderystę.

Be vadovavimo pasitikėjimas yra aklas; be pasitikėjimo vadovavimas yra bejėgis„. Sun Tzu.