Entropija

Entropija – tai betvarkės sistemoje matas. Entropija vadyboje lemia tai, kad organizacijos nesugeba sudaryti tinkamų sąlygų savo valdymo brandai.

Sun Tzu teigia, kad net ir aukščiausios kokybės strateginės valdymo grandies kompetencijos negali virsti efektyviais veiksmais nesant stiprių vidinių organizacinių struktūrų. Ypatingai svarbi yra adekvati vidurinės grandies vadovų atsakomoji reakcija vadovybės siekiamo rezultato forma.

Prastas vadovas ir nesugebantis pasiekti rezultatų pavaldinys vienas kitą papildo tarpusavio nepasitikėjimu ir bendru veiksmų neefektyvumu. Taip atsitinka ir dėl tinkamos motyvacijos stokos, ir dėl to, kad neretai skirtingi jų asmeniniai interesai neleidžia sutelkti organizacinių struktūrų pastangas reikiamo bendro rezultato pasiekimui.