Galia

Karo meno klasika teigia – veik tik tada, kai esi pasirengęs.  Galimas priešininko pasipriešinimo lygmuo yra ne mažiau svarbus. Tačiau visada svarbiausia yra jūsų mentalinė energija ir kovinė dvasia.

Moralinė karo meno filosofija yra fundamentaliai neagresyvi. Kovinės etikos požiūriu ji grindžiama daugiau atsaku, negu iniciatyva. Kaip ir šiuolaikinis rytų kovos menas – aikido.

Kovotojo galia savyje akumuliuoja intencijos slaptumą, pastangos sutelktumą ir žaibišką priešininko klaidų panaudojimą.