Ataka

Klasikinių senovės kinų karo meno taktikų galia atsiskleidžia priklausomai nuo jų vertingumo konkrečiose, besiklostančiose situacijose. Šio lakoniško žanro tekste jų esmės atskleisti neįmanoma, tačiau galima įvardinti dažniausiai pasitaikančias strategijas. Jas nesunkiai galima atpažinti ne tik karinėse aplinkose, bet ir politikoje, versle ar kasdienėse vadybos situacijose.

  1. Klaidinantis „skrydis” siekiant išskaidyti oponentų jėgas ir „paruošti” jas pergalingam savųjų pajėgų smūgiui.
  2.  Savo dalinių pergrupavimas, kurio tikslas – sukelti sąmyšį priešo stovykloje ir netikėtu smūgiu jį sutriuškinti.
  3.  Besiklostančių verslo, politikos ar kitų dinamiškų aplinkų sąlygų panaudojimas savo kritinio strateginio pranašumo įgijimui ar sustiprinimui.
  4. Oponentus klaidinantys manevrai, kurių pasėkoje sukuriamos netikėtos galimybės savųjų tikslų realizavimui.
  5. Erdvių, kurios nėra tinkamai apgintos atakavimas.
  6. Priešininkų klaidinimas netikėtomis, dėmesį nukreipiančiomis atakomis.
  7. Itin greitos ir netikėtos atakos, kurių atrėmimui pasirengti praktiškai neįmanoma.