Vadovų silpnybės

Karo mene akcentuojama, kokios vadų silpnybės gali pakenkti siekiant pergalės. Šiuolaikinės vadybos kontekste visa tai yra ne mažiau aktualu.

 • Savo galimybių atlikti užduotį pervertinimas
 • Arogancija
 • Rangų siekimas
 • Garbėtroška
 • Rūpinimasis savo gerove
 • Impulsyvumas
 • Lėtumas
 • Drąsos neturėjimas
 • Drąsa be galios
 • Nepatikimumas
 • Neryžtingumas
 • Griežtumo stoka
 • Aplaidumas
 • Pagieža
 • Egoizmas
 • Asmeninė disharmonija

Sąrašą galima tęsti..