Organizacinė dimensija

Organizacija yra struktūrizuotas procesas. Išskirtinai efektyvi organizacija privalo disponuoti ypatinga parengtimi operatyviai/strategiškai veikti  bet kurioje kritinėje aplinkoje. Toks esminis organizacinis pajėgumas  ir yra procesas, turintis būti pastoviai stipresnis už eigoje įveikiamas situacijas. Tokio tipo organizacijoje privalo dominuoti strateginės užduoties kultūra. Jų logistinė struktūra… Continue Reading