Strateginė informacija ir komunikacija

Lyderiai, siekdami paremti savo organizacijų vizijų realizavimą tinkamais informacijos ir komunikacijos procesais, gali vadovautis tokia veiklos struktūra. 1.Veiklos kryptys ir tendencijos. Lyderiai privalo vadovauti organizacijos viešosios politikos procesams. Jiems taip pat privalu sukurti strateginius ryšius tarp organizacijai svarbių išorinių įvykių ir jos… Continue Reading