Lyderio ribos

Efektyvios lyderystės prielaidos organizacijoje turi būti sukurtos dar prieš tai, kai to įsakmiai pareikalauja kritiškai besiklostančios aplinkybės. Krizei beatsitinkant tai daryti paprastai  jau būna per vėlu. Tad netenka stebėtis, kodėl daugelis organizacijų negeba tinkamai tvarkytis su jas užgriūvančiomis strateginėmis problemomis.… Continue Reading