Strategavimas

Išskirtine kompetencija disponuojantis Lyderis paprastai strateguoja savo veiklas ir pozicionuoja organizacijos resursus perspektyviose konkurencinėse erdvėse, kuriose dar nevyksta ypatingai aštri konkurencija. Tai reiškia, kad jis pasistengia „okupuoti” kitų dar neužimtą

Tęskite skaitymą →Strategavimas