Kovotojo parengtis

Šių dienų politinėse, ekonominėse ar kasdienėse realijose dažnai galime stebėti pernelyg greitą, neretai stichišką, vadybinio „priepuolio”  logikos seka atsitinkantį sprendimų priėmimą,  kuris po to pavirsta klampiu ir nesibaigiančiu pradinės idėjos realizavimo keliu.  Tokia „lyderystė” baigiasi jau starto linijoje..

Kiekviename iš mūsų gali slypėti Lyderis, kitaip tariant, Kovotojas. Klausimas yra paprastas: kada prasidės ta veiksmo valanda, kai besiklostančios veiklos, verslo ar šiaip konfrontacinės gyvenimo situacijos iš mūsų pareikalaus pasitikinčio ir pajėgaus pasipriešinti bei nugalėti Kovotojo savybių – kryptingumo, ramybės ir efektyvumo.

Taigi, Kovotojo asmenybės sąrangoje privalo dominuoti ne tam tikrų situacinės veiklos taisyklių rinkinys, o bendroji vertybinė Nugalėtojo orientacija ir filosofija. Pastaroji neatsiejama nuo apsisprendimo laisvės  ir moralinės atsakomybės kategorijų. Kovotojo lyderystė slypi parengtyje ir galioje bet kurią akimirką prisiimti pilną atsakomybę už nugalinčio sprendimo sukūrimą ir realizavimą. Todėl adekvatus ir tvirtas pasitikėjimas savimi yra  ne išgalvota, o neatskiriama lanksčiai tvirtos lyderystės dalis.