Castaneda: pažinimas kaip karas

Šis tekstas yra adekvatus Sun Tzu Karo meno nuostatoms.

„Žmogus žengia į pažinimą tarsi į karą: labai budrus, su baime, su pagarba ir visiškai savim pasitikėdamas: bet kuriuo kitu būdu eiti į žinojimą ar į karą yra klaida, ir kas taip elgsis gali neišgyventi, kad ją apgailėtų.

Kai žmogus išpildo visus keturis reikalavimus – būti budriam, turėti baimę, pagarbą ir visišką pasitikėjimą, jis nebedarys klaidų, už kurias turėtų atsiskaityti: jo elgsenoje nebeliks vietos chaotiškiems kvailio veiksmams.

Jei jam nepasiseks ar patirs pralaimėjimą, jis pralaimės tik pačią kovą ir nekils dėl to niekingų apgailestavimų.”

Carlos Castaneda. LAIKO RATAS.