Castaneda: pažinimas kaip karas

Šis tekstas yra adekvatus Sun Tzu Karo meno nuostatoms.

„Žmogus žengia į pažinimą tarsi į karą: labai budrus, su baime, su pagarba ir visiškai savim pasitikėdamas: bet kuriuo kitu būdu eiti į žinojimą ar į karą yra klaida, ir kas taip elgsis gali neišgyventi, kad ją apgailėtų.

Kai žmogus išpildo visus keturis reikalavimus – būti budriam, turėti baimę, pagarbą ir visišką pasitikėjimą, jis nebedarys klaidų, už kurias turėtų atsiskaityti: jo elgsenoje nebeliks vietos chaotiškiems kvailio veiksmams.

Jei jam nepasiseks ar patirs pralaimėjimą, jis pralaimės tik pačią kovą ir nekils dėl to niekingų apgailestavimų.“

Carlos Castaneda. LAIKO RATAS.

Renaldas Gudauskas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius