Strateginė disciplina

Lyderis savo mastysena atpažįsta ir nuspėja strategines tendencijas, o veikla pralenkia galimus minios veiksmus. Tai vyksta atliekant visuminę situacijų analizę ir sukuriant rizikų valdymo scenarijus bei taktinius ir operacinius planus. Tada kategoriniu veiklų realizavimo imperatyvu tampa strateginė disciplina.

Pastaroji sustiprina organizacinės disciplinos pamatus, užduoda strateginės krypties parametrus ir neleidžia nuo jos nukrypti. Tik tokiu būdu tampa įmanoma kontroliuoti galimus strateginės sėkmės efektus bei manipuliuoti jais organizacijos naudai. Savo ruožtu, klasikinė organizacinė disciplina turi būti ne tik tvirta, bet ir lanksti priimamų strateginių sprendimų bei disponuojamų resursų  manevravimo prasme.

Strateginio Lyderio sprendimai yra neortodoksiniai, o veiksmai – praplečiantys organizacijos veiklų horizontus, neišsenkantys ir nenuilstami. Jis taip pat geba integraliai išnaudoti  Šanso, Momento ir Netikėtumo efektus. Visa tai padeda eliminuoti vadybinių procesų disfunkcijas ir įvaldyti strategines pozicijas. Lyderiu negali tapti kiekvienas.