Strateginė plėtra

Pagal Sun Tzu  mokymą gynybinės taktikos ir strategijos yra veiksmingiausios tada, kai struktūra ar Lyderis nėra pakankamai stiprūs pakeisti esamas situacijas. Perfrazuojant šią nuostatą ataka, puolimas, strateginė invazija arba, kalbant apie modernių organizacijų veiklos kontekstus – tiesiog strateginė plėtra prasmingi situacijoms attitinkamai klostantis ir turint realizuojamoms misijoms adekvačias bei tvirtas struktūras, vadovaujamas stiprių Lyderių.

Ypatingai kritiškose konkurencinėse aplinkose paprastai yra natūraliai priartėjama prie galimo pralaimėjimo ribos. Tačiau būtent tuo metu išskirtiniai Lyderiai turi šansą ne tik išsaugoti savo organizacijas, bet ir praplėsti disponuojamas strategines pozicijas.

Pagal Sun Tzu, kovotojas gali būti daugiau tikras, kad jam pavyks apsiginti ir mažiau tikras, kad jam pakaks jėgų nugalėti. Pergalę reikia sukurti.