Integralumas

Efektyvių organizacijų vientisos organizacinės galios struktūra visada yra nepalyginamai stipresnė nei tų, kurių organizacinė kultūra  sueižėjusi nuo vidinių nesutarimų ir intrigų, galia – fragmentuota ir išskaidyta. Sun Tzu tai traktuoja vienareikšmiškai: „žmonės privalo priimti Lyderio keliamus tikslus ir uždavinius kaip savus”. To pasiekiama subendrinus žmogiškąsias aspiracijas ir organizacinį vientisumą.

Vidinių organizacijos aplinkų parama Lyderiui yra svarbi, tačiau jos negalima sureikšminti ar siekti bet kuria kaina. Kitaip komandinė disharmonija bei integralumo stoka vidiniame Lyderio aplinkos rate neišvengiamai pakenks visos organizacijos veiklos efektyvumui.

Lyderio misija gali būti efektyviai realizuojama tik esant maksimaliam organizacijos dvasios ir galios integralumui. Tada jis savo pastangas gali sukoncentruoti tam, kad sutelktos organizacinės kompetencijos ir suvienytų resursų dėka galėtų sėkmingai įveikti kritines aplinkos sąlygas.