Prievarta

Vienas iš svarbiausių karo meno principų teigia, kad geriausia pergalė yra ta, kuriai pasiekti panaudojama mažiausiai prievartos. Kare, darbe ir gyvenime tie, kurių veikloje dominuoja smurtas, žiaurumas ar prievarta, dažniausiai turi asmeninių interesų ar neišsprendžiamų sąvasties problemų. Jais negalima pasitikėti ne tik kovojant už bendruosius interesus, bet ir apskritai. Teisingas karas yra teisingo bendrojo intereso išraiška.

Senovės kinų išminčius Tao Te Ching sakė: „Tie, kuriems patinka žudyti, nelaimės pasaulio”. Anksčiau ar vėliau pasaulis juos atmes.  Suprantama, prievartai pažaboti taip pat tenka taikyti prievartą. Aukos yra pergalės dalis. Ne veltui yra pasakyta : „Švęsdami pergalę kare apsirenkite gedulo spalvomis”.

Pagal Sun Tzu tie, kurie niekina prievartą yra tikrieji ir geriausieji kovotojai. Organizaciniuose „karuose”  tikrieji Lyderiai, pasižymintys vertybiniu integralumu prievartos mechanizmus „įjungia” tik kraštutiniais atvejais. Šito negalima pasakyti apie kitus, kuriems vadybinė pozicija yra daugiau sąvojo ego arba nepilnavertiškumo komplekso realizavimo prielaida.