Vadų pralaimėjimai – 2

Sun Tzu teigia:

6. Jeigu jūsų komanda nesusidoroja su panika, jums gręsia pralaimėjimas;

7. Jeigu komandai patekus į keblią padėtį jūsų vadybinės operacijos tampa klampios, o pavaldiniai jaučiasi apgailėtinai, jums gręsia pralaimėjimas;

8. Jeigu dėl pastoviai kintančių jūsų nurodymų komandoje atsiranda vangumas, jums gręsia pralaimėjimas;

9. Jeigu organizacijoje nėra tinkamos komandinės dvasios (Esprit-de-corps), o komandos nariai nepasitiki savo vadovų sugebėjimais, jums gręsia pralaimėjimas;

10. Jeigu jūsų organizacijoje gausu favoritų, o  žmonės yra tingūs, jums gręsia pralaimėjimas;

11. Jeigu jūsų vadovaujamai organizacijai būdinga įtarinėjimų ir intrigų dvasia, o žmonėse dominuoja abejonės, jums gręsia pralaimėjimas;

12. Jeigu esate nelinkę pripažinti savo klaidų, jums gręsia pralaimėjimas;

13. Jeigu į svarbias pozicijas paskiriate nekompetentingus asmenis, jums gręsia pralaimėjimas;

14. Jeigu jūsų veiksmai įžeidžia žmones, o pats esate apgaulingas ir linkęs pulti iš pasalų, jums gręsia pralaimėjimas;

15. Jeigu pavaldinių atžvilgiu vartojate priespaudą ir pastarieji jūsų vengia/bijo/nekenčia, jums gręsia pralaimėjimas.