Vadų pralaimėjimai – 1

Sun Tzu teigia:

1. Jeigu pernelyg manevruodami nutolstate nuo pagrindinio tikslo, jums gręsia pralaimėjimas.

2. Jeigu užduoties vykdymui pasitelkiate nesuvaldomus žmones, jei pakartotinai siunčiate mūšin kartą jau patyrusius pralaimėjimą ir dar nespėjusius atgauti  jėgų karius, jeigu suklystate dėl kvalifikacijų, kuriomis jie galimai disponuoja, jums gręsia pralaimėjimas.

3. Jeigu jūsų komanda itin daug laiko praleidžia aiškindamasi, kas yra teisinga, o kas ne, jei pernelyg daug diskutuojama dėl strategijos elementų, jums gręsia pralaimėjimas.

4. Jeigu organizacijoje nesilaikoma nustatytų tvarkų, o jos struktūros nėra suvienytos, jums gręsia pralaimėjimas.

5. Jeigu jūsų pavaldiniai nėra paklusnūs, o jūsų nurodymai prastai vykdomi, jums gręsia pralaimėjimas.