Silpnybės

Sun Tzu teigia, kad net ir tais atvejais, kada vadovas disponuoja būtina informacija kritiniams sprendimams priimti, kai jis yra pakankamai išmintingas ir siekiantis prasmingų tikslų, jo paties nuomonė apie savo sugebėjimų lygį nebūtinai yra adekvati. Pastovūs sėkmės atvejai padaro savęs vertinimą pernelyg aukštu. Šį vadybinį „defektą” Sun Tzu priskiria vadovo silpnybių kategorijai.

Dar daugiau, kada toks vadovas tarsi patenka į pastovaus sėkmės fenomeno erdvę, anksčiau ar vėliau ši tendencija besiformuojančias vadybines situacijas gali paversti itin grėsmingomis. Taigi, šiuo atžvilgiu vadovo savikontrolė yra būtina sėkmės sąlyga.