Sėkmės faktorius

Sun Tzu nuomone, organizacijos yra sėkmingos tik tuo atveju, kai jose sutelktus žmones, pasižyminčius skirtingais įgūdžiais, gebėjimais, žiniomis  ir charakterio savybėmis pavyksta  mobilizuoti kolektyvinės veiklos pastangai. Kitaip tariant, tik sėkmingai savo viduje bendradarbiaujanti ir veikianti organizacija ilgainiui gali tapti efektyvia. Šis visiškai bendro pobūdžio, tarsi savaime suprantamas teiginys dėl įvairių asmeninio ir organizacinio pobūdžio aplinkybių valdymo realybėje neretai tampa sunkiai įveikiama Lyderio užduotimi.

Šiuolaikiniai  Sun Tzu mokymo interpretatoriai (Dr. Thomas Cleary, Harvardo Universitetas), plėtoja jo idėjas pabrėždami žinių ir kompetencijų vaidmenį modernioje visuomenėje. Manoma, kad valstybės, kurių ekonomikų struktūroje dominuoja gamyba, tiesiogiai beveik arba visiškai nesusijusi su mokslu ir inovacijų plėtra, tarptautinėje konkurencinių rizikų aplinkoje yra labiau pažeidžiamos. Priešingybė yra valstybės, kurioms pavyko pasiekti didesnio žinių ekonomikos plėtros ir valdymo integralumo. Kaip tinkamą pavyzdį galėčiau paminėti Pietų Korėją, kurioje veikia konsoliduota strateginio žinių valdymo struktūra -pirmoji pasaulyje Žinių ekonomikos ministerija.