Kardas

Sun Tzu Kardo savoką naudoja kaip itin tikslią ir imlią kovinės Komandos metaforą.

Išties, kardas turi ne tik rankeną, bet ir ašmenis, smaigalį bei centrinę briauną. Komanda privalo žinoti esminę kryptį, būti stipri neįveikiamomis patirtimis, sugebėti lanksčiai manevruoti bei turėti tvirtą charakterį, kitaip tariant – „stuburą”.

Kryptis suprantama kaip santykis tarp esminės užduoties ir aktyvios Lyderystės. Komandos įgūdžiai ir išskirtinės kompetencijos privalo būti ugdomi, formuojami ir vartojami kryptingai, taikomi priklausomai nuo situacijos bei kintančių aplinkos sąlygų. Visa tai turi būti homogeniška su keliamais tikslais bei sprendžiamais uždaviniais.

Siekiant didžiausio komandinės pastangos efektyvumo būtina disponuoti labai tiksliu pavedimų ir jų vykdymo kontrolės mechanizmu. Šiuo požiūriu nepakeičiamai svarbūs yra komandos dvasią sutvirtinantys bendrieji moraliniai principai, atliekantys komandinio „kūno” dvasinio stuburo vaidmenį.

Ir pabaigai. Kardas, kaip ir išskirtinė Komanda nėra puošmena. Stengtis disponuoti juo be realios veiklos pagrindo politinėse, ekonominėse ar kitose aplinkose būtų esminė klaida.