Pergalės kelias

Gal jūs manote, kad skaitlingesnė armija būtinai nugalės? Tuomet jūs tiesiog priklausote tiems, kurie pergalės tikimybę skaičiuoja kiekybiškai – pagal „galvų skaičių”. O gal galvojate, kad turtingesnė pusė yra galingesnė? Bet tai būtų ėjimas mūšin,  pagrįstas tik disponuojamų materialių resursų verte. Gal tikitės, kad modernesniais ginklais ginkluota armija būtinai yra stipresnė?  Taip būtų pernelyg paprasta iš anksto nustatyti nugalėtoją.

Todėl turtingas nebūtinai yra saugus, o neturtingas – nebūtinai pažeidžiamas, dauguma ne visada nugali, o mažuma dažnai nepralaimi.

Tai, kas nulemia pergalę ar pralaimėjimą Sun Tzu įvardina Kelio  principu. Kelio metafora duoda atsakymą į klausimą, ar Lyderio ir komandos Intencija yra vieninga. Modernioje vadyboje Kelio principas yra tai, ko dėka pasiekiami komandos tikslai, kas konsoliduoja organizacijos moralę ir tvarką. Be šios, esminės Kelio dimensijos joks kiekybinis pranašumas negali garantuoti sėkmės.