Lyderystės miražas

Istoriškai konceptualų Sun Tzu mokymo pagrindą sudaro senovės kinų In ir Jang (Yin and Yang) filosofija. Tiesiogiai neminėdamas šio termino Sun Tzu dažniausiai vartojo tuštumos ir pilnumo ( emptiness and fulness ) sąvokas. Sun Tzu Lyderystės kontekste svarbiausia yra tai, kad In ir Jang santykis nėra  stabilus, jis visada kinta. Būtent tokia yra ir Lyderystės reiškinio esmė. Lyderystė visada yra dinamiška, išnykstanti ir atsirandanti kaip Lyderis ir/ar jo (ne)veiklos rezultatai.

Sun Tzu nuomone, esminis Lyderystės principas, įgalinantis sutelkti žmones ir paskatinantis juos efektyviai veikti – sugebėjimas sudėtingose aplinkybėse išlaikyti pusiausvyrą ir pasirinkti tai, kas yra išmintinga ir teisinga. Karo meno kontekste tai būtų pajėgų suvienijimas ir priešininkų įveikimas. Kiek pusiausvyra yra patikima, tiek neišsenkančia tampa ir Lyderystė.

Pusiausvyros samprata atstovauja Holistinę Lyderystę. Pastaroji gali būti interpretuojama kaip Lyderio metakompetencija įvertinant visas organizacijos vidaus ir jos veikimo aplinkos ypatybes.