Auksinis Lyderystės raktas

Jeigu ir yra koks nors auksinis Lyderystės raktas, tai Karo meno kontekste jis pasireiškia labai paprastai: svarbiausia pasiekti, kad žmonės vykdytų Lyderio valią kaip natūraliai besiklostančią duotybę ir būti visada vertam jų pasitikėjimo.

Konfucijus šia tema yra teigęs, jog žmonės niekada pilnai nepaklus vadovams, kuriais jie nepasitiki, kad ir kaip būtų verčiami. Tačiau jie net ir be jokių specialių nurodymų bus pasiru0šę sekti Lyderiais, kuriais pasitiki.