Taikinys

Karo mene matant taikinį ir žmones, siekiančius jo kaip tikslo būtina suvokti, kokia yra tikroji to tikslo siekimo prasmė. Neretai karinėse, ekonominėse ir politinėse kovose  siekiama visų pirma parodyti priešo nekompetenciją. Tada tampa įmanoma nepastebimai prie jo priartėti ir netikėtai kontratakuoti.

Taip atsiranda papildomas Karo meno strategijos sluoksnis, sukeliantis kaskados efektus ir sukuriantis naujas kovos aplinkybes.

Strateginio taikinio kontūruose galutinio kontroliuojamo rezultato forma išryškėja užslėptoji tikslo prasmė.