Strateginė intuicija

Veik tik tada, kada jauti, kad esi tinkamai pasirengęs. Tai – esminė ne tik Karo meno, bet ir politikos, verslo, bet kurių strateginių situacijų kūrybiško suvaldymo taisyklė.

Pastovi sąlygų ir aplinkybių, kuriose reikės veikti ir jas įveikti diagnostika yra būtinoji bet kurios kovinės parengties dalis. Karo menas integruoja strateginio mąstymo, moralės bei materialinius parametrus.

Sun Tzu atveju ypatingai akcentuojama strateginės intuicijos svarba bet kurios srities konstruktyviose kovose. Norint efektyviai konsoliduoti kovinę pastangą svarbiausias yra vidinis Tikslo prasmės pojūtis.