Pranašumas

Senovės kinų Karo mene karinio pranašumo tema interpretuojama kūrybiškai ir konstruktyviai. Tuo atveju, kai jūsų kovinės pajėgos pranoksta priešininką skaitlingumu ir galia, jūs disponuojate papildoma galimybe užtikrinti savo asmeninį, organizacinį ar nacionalinį saugumą.

Tačiau tai neatsitinka savaime. Konkurencinis pranašumas negali pavirsti perdėtu pasitikėjimu savo jėgomis ar klaidingu nusiraminimu. Jei taip atsitinka, palaipsniui pakertamas jūsų identitetas ir esminiai vertybiniai pagrindai. Jūs nusilpstate ir tampate pažeidžiamas.

Todėl geriau padėkite priešui patikėti savo tariamu pranašumu.