Kai priešas stipresnis..

Pagal Sun Tzu mokymą tada, kai priešas yra stipresnis jūsų avangardo funkcija būtų jį nuvarginti sistemingais išpuoliais.  To pasėkoje galima iššaukti suerzinto priešininko kontrataką ir taip padaryti jį pažeidžiamu.  Jūsų priešakinės linijos atakų paveiktas konkurentas gali pradėti keisti savo galios centrų konfigūraciją, išskaidyti pajėgas ar kitaip atsiverti smūgiui.

Jūsų pagrindinės pajėgos turi būti stabilios ir konsoliduotos. Jos privalo sekti ir analizuoti atakuojamo priešo veiksmus bei, susiklosčius tinkamoms aplinkybėms, būti pasirengusios  esminei žaibiškai atakai.

Ši tariamai paprasta schema  prieš stipresnį ir dominuojantį konkurentą nėra lengvai realizuojama, tačiau tinkamas strateginis mąstymas, kūrybiškumas, drąsa, sprendimų ir komandos integralumas bei lankstumas dažnai atneša sėkmę.