Chunta

Valstybėse klostantis ypatingoms situacijoms karinės pajėgos ar specialiosios paskirties struktūros, disponuojančios atitinkamais gebėjimais bei resursais gali nesunkiai užimti valdžią. Pasaulio istorijoje ir dabartyje karinių chuntų atvejai nėra reti.

Naudodamiesi politine galia bei įstatymine įtaka jėgos struktūroms valdžią gali uzurpuoti ir politikai. Tokia netiesioginė sukarintos politinės chuntos forma  ypatingai pavojinga pilietinei visuomenei, nes yra traktuojama kaip legali.

Sun Tzu pabrėžia – jeigu chuntos pasiektas valdymo efektas neatitinka piliečių lūkesčių, jis negali būti ilgalaikis. Tai reikštų, kad tokiu pagrindu neįmanoma sukurti efektyvios,  atsparios krizėms,  stabilios demokratinės valstybės. Suprantama, istorinis chuntų valdymo laikas turi savo specifiką, kuri  yra susijusi su dominuojančio lyderio gebėjimu išlaikyti valdžią bei pilietinės sąmonės branda.