Trys Esmės

  • LYDERYSTĖ
  • ORGANIZACIJA
  • STRATEGIJA

Esminių valdymo tiesų atžvilgiu Sun Tzu yra išbaigtai lakoniškas.

Egzistuoja trys būtinosios duotybės – Lyderystė-Organizacija-Strategija, kurių neįveikiamas lydinys gali atnešti pergalę.

Lyderystė būtina organizacijos susitelkimui, krypties nustatymui, strategijos pasirinkimui ir jos įvykdymui.

Organizacija yra svarbiausia efektyvios ir ilgalaikės sėkmės užtikrinimo sąlyga.

Strategija reikalinga veiksmų planavimui ir logistikai.