Šešėlis

Sun Tzu metaforų kalba yra labai imli ir kartu paprasta. Karo veiksmų „teritoriją” (terrain) jis skaido į iš0rės (sunny ground) ir vidaus (shady ground). Kitaip tariant – išorės pasaulis yra tai, kas visiems akivaizdu, aišku, pakankamai suprantama ir nekelia didesnių abejonių. Gi vidinės aplinkos yra subtilesnės, su užslėptu turiniu, slaptos, neretai užkulisinės, skirtos tik saviesiems. Kaip matome, tai daugiau kovinių, slaptųjų ar tiesiog konkuruojančių politikos, verslo ir kt. organizacijų elgsenos klasika.

Išorė aptariamu atveju daugiau siejama su paplitusia, bendra nuomone. Vidus – tai privatumas. Kovinėse aplinkose – tai užslėpta, šešėlinė galia. Pastarosios svarbos papildomai komentuoti nėra būtinumo.

Išorės ir vidaus metaforų išskyrimas ir kūrybiška interpretacija leidžia pasirinkti tinkamiausius metodus siekiant įvairialypių konkurencijos tikslų ir uždavinių.