Susitelkimas

Konkurencinėse aplinkose komandos susitelkimas yra taip pat svarbus, kaip ir jos grynoji galia bei kovinė dvasia.

Esminė susitelkimo sąlyga yra visaapimanti, aiški, integraliai susieta su komandos galia bei dvasia, visų vienodai suprantama Strategija.

Išorinė strategijos paskirtis – proaktyviai prisiderinti prie besiklostančių situacijų. Vidinė jos misija – palaikyti siekiamo tikslo ir komandos dvasios integralumą vykdant operatyvines, taktines ir strategines užduotis.