Energija

Sun Tzu Karo mene yra ypatingai akcentuojamas konkurencingos energetinės galios sukūrimas, stiprinimas, intensyvinimas, stabilizavimas ir palaikymas.  Dvasiniai ir  fiziniai kovinės komandos „energetiniai resursai” yra esminiai karinio junginio pajėgumo parametrai. Jų veikimo būdas privalo būti taip racionalizuotas, kad galėtų būti pakartotas bet kuriuo momentu.

Ypatinga svarba priklauso „energetiniam režimui” – tinkamam veiksmų laiko (timing) suderinimui su adekvačia energetine parengtimi.

Pergalės raktas priklauso tam, kuris sugeba palaikyti kovotojų dvasinės ir fizinės parengties lygį ir sutelkti juos ne tik priešo spaudimo atlaikymui, bet ir lemiamiems smūgiams dinamiškai besiklostančiose strateginėse situacijose.