Agresija

Visų laikų visų karų struktūra yra vienoda – agresija ir gynyba.  Paprastai agresorius disponuoja didesne galia, nei gynėjas, tačiau karų istorijoje yra ir nevienareikšmių išimčių (pvz., Hanibalas).

Sun Tzu metafora apie tai, kad galima įveikti ir dvigubai stipresnį agresorių yra labai imli ir įkvepianti. Ją patvirtina daugybė istorinių faktų. Neatsitiktinai Hitleris planavo žaibišką karą (Blitzkrieg). Tai – bet kurio užkariautojo svajonė. Kitaip, beveik visais užsitęsusiais atvejais, anksčiau ar vėliau jie pralaimi.

Klasikiniuose karų procesuose gynyba turi pirmumą įsitvirtindama. Agresoriaus tikslas – pakeisti situaciją dominuojant galia.

Nugalinti gynyba privalo rasti savyje jėgų konsolidacijai bei vidaus priešpriešų eliminavimui.