Organizacijų konstravimas

Pagal Sun Tzu, oficialūs postai organizacijoje turi būti skiriami žmonėms, kurių kompetencijos ir asmeninės savybės geriausiai atitinka valdomos struktūros misiją ir esmingai prisideda prie visos organizacijos veiklų valdymo kokybės.

Vadovaujančios pareigos kartu yra ir ir organizacinės bei profesinės galios ženklas, leidžiantis priimamus sprendimus integruoti į visos organizacijos veiksmų logistiką.

Valdymo personalas organizacijos kultūroje yra motyvuojamas ar pažeminamas pareigose, siekiant suderinti struktūrų vadovų gebėjimus ir realius jų veiklos/neveiklos rezultatus. Skatinimų ir nuobaudų sistema turi būti harmoninga su esminėmis organizacijos funkcijomis ir valdomų veiklos procesų kokybe.

Žmonės į vadovaujančias pareigas skiriami visų pirma dėl jų naudos visos organizacijos labui. Jų vadovaujamos struktūros privalo padėti konsoliduoti visą organizaciją ir jos kultūrą kaip vieningą visumą. Jie turi būti pripažinti už savo profesinius pasiekimus kaip organizacijoje, taip ir jos išorėje bei turėti vadovaujamo kolektyvo pasitikėjimą.

Postas neturi tapti sostu.

 

 

1 thought on “Organizacijų konstravimas

Comments are closed.