Karo vado grėsmės

Karo meno požiūriu pergalės siekiantys vadai patiria tokias  grėsmes (dangers in military leaders):

  • tie, kurie pasiryžę kovoti iki mirties gali būti nužudyti;
  • bandantys išlikti dažniausiai patenka nelaisvėn;
  • greitai supykstantys susiduria su pavaldinių ignoravimu;
  • pasižymintiems racionalumu gręsia panieka;
  • emocionalūs vadai kelia nerimą.

Žmonėms būdingos ydos karinėse aplinkose tampa ypatigomis  grėsmėmis. Nepataisomą žalą atneša:

  • perdėtas pasitikėjimas savo jėgomis, arogancija ir nepagrįstos ambicijos, impulsyvumas, lėtumas, godumas, silpnumas, nepatikimumas, neryžtingumas, aplaidumas, tingumas, piktumas, nesuvaldomumas ir nepaklusnumas.