Situacijos

Saugiose  aplinkose esame harmoningi, sutikę savo kelyje priešpriešą – kovojame. Tokia mūsų prigimtis, nuo kurios nepabėgsime. Su ja kasdien susiduria organizacijų vadovai.

Organizacijų elgsenos ir sprendimų priėmimo lygmenyse ši dilema yra strateginės lyderystės užduotis, kuri sprendžiama organizacinės kultūros kūrimu ir organizacijos identiteto gynyba.

Kažkas yra pajuokavęs – chaosas visada nugali, nes jis geriau organizuotas už tvarką.. Lyderis yra tas, kuris sugeba pastoviai ” ..išlikti dūžtančiose formose” (Vytautas Mačernis) ir parengti bet kurią organizaciją konkurencinio pranašumo sukūrimui.