Integralumas

Strateginio valdymo prasmė – konkurencinis pranašumas, kurį sukuria išskirtinės lyderystės, kompetentingos komandos ir lanksčios organizacinės struktūros integralumas.

Organizacijų vadyboje tai reiškia teisingų sprendimų priėmimą ir ryžtingų veiksmų atlikimą netgi tada, kai niekas jūsų nekontroliuoja. Kitaip tariant, aukščiausia kontrolės forma yra savikontrolė.

Karo mene laikoma, kad absoliutus organizacinės visumos integralumas  priklauso nuo kiekvieno organizacijos nario vertybinio sutapimo su jos misija ir disciplina.

Taip kuriama nugalinti komanda.