Sun Tzu konkurencijos principai: Antroji taisyklė – kelias

Sun Tzu strateginė nuostata – Lyderystė yra kritinė sėkmės sąlyga. Atsižvelgiant į tai, kad ne tik mūsų dienomis, bet ir apskritai ši sąvoka, pernelyg dažnai ir gausiai ją vartojant ne pagal paskirtį yra totaliai nuvalkiota ir nuprasminta, būtų pakankamai svarbu pateikti patikslinantį Sun Tzu lyderystės reiškinio traktavimą.

Suprantama, Lyderystė kaip esminė vertė ne mažiau nei dabar buvo aktuali ir senovės Kinijoje. Konfucijus, gyvenęs panašiu laikotarpiu kaip ir Sun Tzu (laikoma, kad šių autoritetų mokymai yra vienas kitą papildantys, integralūs), sukūrė savotišką septynių klasikinės Lyderystės vertybinių parametrų sistemą. Ji yra vertybiškai reikšminga ne tik klasikinės, bet ir modernios vadybos požiūriu. Didieji istoriniai lyderiai, tokie kaip Aleksandras Makedonietis ar Julijus Cezaris pilnai atitinka žemiau aptariamas sąlygas. Kai kurie, gal būt pernelyg dalykiški Sun Tzu mokymo komentatoriai dargi teigia, kad apskritai aukščiausias dvasinės lyderystės simbolis yra, net nedrąsu rašyti – Jėzus Kristus..Taigi.

Savidisciplina – Lyderis gyvena pagal griežtai apsibrėžtas moralės taisykles, kurios geriausiai tinka ne tik jam, bet yra priimtinos ir jo kolektyvui. Lyderiui nereikia išorinės motyvacijos veiklai užtikrinti, pakanka vidinės.

Tikslas – Lyderis veikia spręsdamas užsibrėžtus uždavinius, kurie yra svarbūs jo organizacijai. Tikras Lyderis niekada neprikausto organizacijos tikslų prie siaurų asmeninių interesų.

Pergalė – Lyderis nugali pasiekdamas rezultatus, atitinkančius organizacijos esminius poreikius.

Atsakomybė – Lyderis prisiima pilną atsakomybę už savo komandos sprendimų ir veiksmų pasekmes.

Žinios – Lyderio siekis ne tik tobulinti savo asmenybę, bet ir gerinti dalykines kompetencijas yra nuolatinis.

Koncentracija – Lyderis sutelkia savo komandą siekdamas užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo.

Pavyzdys – Lyderis nurodo kryptį ir parodo teisingą kelią savo paties pavyzdžiu.

Sun Tzu taip pat įvardina penkias galimas Lyderio ydas, kurios neišvengiamai susiję su esminėmis klaidomis. Tai – bailumas, neryžtingumas, perdėtas emocionalumas, egoizmas, populiarumo siekis.

Pabaigai – papildomas komentaras. Tapti prasmingai kryptingu Lyderiu reiškia: būti emociškai ramiu, intelektualiai koncentruotu, dvasiškai tikru. Pabandykime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *