Valdžios postai

Karo mene šiame kontekste akcentuojamos kelios paprastos taisyklės.

  1. Oficialūs postai turi atitekti tik tiems, kurių asmeninės kompetencijos bei organizaciniai gebėjimai atitinka užimamų pareigų atsakomybės lygį.
  2.  Aukšta padėtis valdžios hierarchijoje reiškia ne tiek išskirtinius įgaliojimus, kiek išskirtinę atsakomybę. Ji yra svarbi tik tiek, kiek postą užimantysis savo veikla, sprendimais ir asmeniniu pavyzdžiu prisideda prie organizacijos efektyvumo.
  3. Organizacinė tvarka, įsakymų bei nurodymų vykdymo grandinė privalo būti aiški, objektyvi ir bešališka.
  4. Personalo nariai gali būti skatinami apdovanojimais, pažeminami pareigose arba jų netekti priklausomai nuo kiekvieno asmeninio indėlio bei požiūrio į organizacijos misijos vykdymą.
  5. Skatinimų ir nuobaudų sistema turi būti integrali su esminėmis organizacijos funkcijomis, veiklos procesais bei operacijomis.
  6. Valdžia organizacijos viduje suteikiama visų pirma komandos pripažinimą turintiems ir kompetentingiems užduočių lyderiams.
  7. Organizacinės darnos ir efektyvumo pasiekiama derinant vidines struktūras su esamomis bei į organizacijos perspektyvą orientuotomis jos narių kompetencijomis.