Procesų kontrolės praradimas

W.E Demingo, vieno iš Total quality management (TQM) kūrėjų idėjos Sun Tzu ir Konfucijaus mokymų kontekste savitai koreliuojasi. Viena geriausių jo idėjų susijusi su santykio tarp sudėtingų, kompleksinių  veiklos procesų optimizavimo tikimybėmis ir galimybėmis.

Paprastai tariant, kalbama apie tai, kaip nustatyti geriausius būdus realizuojant sudėtingas, kompleksines veiklos operacijas. Demingas teigia, kad apie kompleksinius procesus visko žinoti niekada neįmanoma. Jo nuomone , kompleksiniai procesai apima ne tik globalią ar nacionalines ekonomikas, stambias pramonės šakas, bet taip pat ir valdymo santykius tarp skirtingų veiklų profesionalų grupių.

Toliau Demingas kritiškai vertina tikimybę optimizuoti iš principo pilnai pažinimui neprieinamą bet kurio lygmens kompleksinį procesą. Kaip gi tada su garsiuoju vadybiniu iššūkiu aukščiausio rango Lyderiams ir super-organizacijoms – M A N A G I N G  O F  CO M P L E X I T Y!

Ogi prastai. Daugeliui ši strateginė vadybinė problema ir telieka iššūkiu, tam tikra siekiamybe, ypatingai atkakliems ir ambicingiems – savotišku kategoriniu sprendimų kokybės siekimo imperatyvu.

Taigi, tegalime kalbėti apie pakankamai neženklią veiklos procesų optimizavimo tikimybę paraleliai vystantis įvykiams bei didėjant mūsų supratimui apie jų esmę.

Kartu tai reiškia, kad kol kokia nors organizacija egzistuoja, o jos lyderis bando maksimaliai kokybiškai atlikti  savo misiją, bet kuris pasiektas optimizavimo rezultatas niekada negali būti baigtinis.

Nuolatinis tobulėjimas būtinas, bet mes privalome būti realistais – dinamiškoje aplinkoje optimumas niekada nebus pasiektas.

Dar daugiau. Bandydami daryti dideles strategines permainas jūs rizikuojate prarasti galimybę nuspėti ar numatyti, o tuo labiau – kontroliuoti jūsų priimamų sprendimų ir realizuojamų procesų pasekmes.

Rezultate jūs nebegalite realiai pamatuoti ir įvertinti savo inicijuotų veiklos kokybės siekimo veiksmų efektų. Pasirodo, kad neretai jie būna ne tik betiksliai, bet ir beprasmiai. Dar daugiau, dažniausiai neįmanoma suvaldyti inicijuotų ir nenumatytą pagreitį įgijusių reiškinių.

Taip įvyksta dėl to, kad inicijuojamos didelės permainos kompleksinius procesus  padaro dar labiau sudėtingais. Tas aukštesnis kompleksiškumo laipsnis dar labiau sumažina jūsų galimybę suprasti ir suvaldyti tai, kas vyksta.

Taigi,  didieji didžiųjų permainų strategai. P R O C E S Ų  K O N T R O L Ė  P R A R A ST A .Congratulations!

Galite dabar kurti kiek norite papildomų  „problemų suprobleminimo” skyrių, kviestis į pagalbą konsultantus, organizuoti mokymus, reorganizuoti struktūras, keisti vadovus, atleidinėti ar priiminėti darbuotojus.

Pagrindinis darbas jau padarytas, ir jūsų laukia „ilga kelionė per kopas”.

3 thoughts on “Procesų kontrolės praradimas

  1. alius says:

    Joooo. Sudėtinga. Ilgai šitą reikalą graužti reiktų. Iki ilgos kelionės per kopas.

  2. http://matutis.eu says:

    Visiškai pritariu šių eilučių autoriui ir tai patvirtina mums visiems gerai žinomas posakis: „Visa kas genialu yra paprasta”.

  3. Renaldas Gudauskas says:

    Dėkui už savotiškai susisiekiančius komentarus. Žinoma, jei teisingai juos supratau ir adekvačiai interpretuoju. Šiaip jau tekste dėstomos teoriniu ir praktiniu požiūriu bei „daugybiniu” asmeniniu patyrimu pasitvirtinę tariamai PAPRASTOS tiesos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *