Karas rinkose

Pasaulio rinkos visą laiką veikia tęstinio konflikto sąlygomis. Kritinė informacija jose atsiranda, plinta ir kinta  24×7 formate. Galimos sėkmės prielaidos atsiranda ir išnyksta. Veiklas rinkose apsprendžia ir formuojamos nuomonės, savo ruožtu didinančios neapibrėžtumus ir esminį konfliktą. Rinkos dinamikoje stabilia išlieka tik viena logika – vieni nugali, kiti pralaimi.

Norėdami šiame kare nugalėti privalote pats sau tapti Sun Tzu tipo Generolu; operatyviai valdyti rinkos informaciją; lanksčiai integruotis į besiformuojančias situacijas;  susikurti pergalės strategijas; žaibiškai realizuoti rinkos atakos planus; sugebėti laiku pasitraukti.

Intriguoja ir tai, kad taip vadinama laisva ir atvira virtuali rinka gali būti traktuojama kaip globalaus mūšio laukas, kuris yra visų rinkos kovotojų okupuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje erdėje.  Sun Tzu kovos principų žinojimas padeda ir apginti turimas pozicijas bei įgyti strateginį pranašumą atpažįstant atsitinkančias rinkos tendencijas.