Oficialūs postai

Oficialių postų bei pozicijų priskyrimas organizacijos individams pagal Sun Tzu reiškia sugebėjimą deleguoti pavaldiniams pareigas ir atsakomybes, atitinkančias jų pajėgumus ir gebėjimus. Rangai yra būtini tam, kad indikuojant asmenis savotiškais pasižymėjimo ir atskyrimo „ženklais” (i n s i g n i a) būtų galima sukurti objektyvias organizacines struktūras, disponuojančias aiškia užduočių vykdymo logi(sti)ka ir subordinacija.

Personalas yra reitinguojamas bei paskirstomas valdant adekvačias motyvavimo/nuobaudų sistemas. Tuo siekiama suderinti darbuotojų kompetencijas ir dalykinius pasiekimus su užimamomis pareigomis. Motyvavimo politika ir sistemos turi būti suderintos su organizacijos misija bei pilnai integruotos į  funkcines veiklas ir operacijas.