Energija

Dinamiški organizacinės energijos skatinimo, stiprinimo, intensyvinimo, stabilizavimo ir palaikymo procesai kritinėse aplinkose turi būti „racionalizuoti” tokiu būdu, kad juos būtų galima prireikus pakartoti. Sun Tzu mokyme energijos samprata yra integrali, apimanti kaip fizinę, taip ir minties energiją. Abi šios dimensijos yra esminės atliekamų veiksmų tikslinio efektyvumo ir sėkmės požiūriu. Laiko parametrai kiekviename aukščiau minimų procesų realizavimo etape yra lemiami. Galima teigti, kad efektyvios  Karo Meno Lyderystės esmė  yra konfliktinių situacijų dalyvių psichologinių ir fizinių galių integravimas į atsitinkančių veiksmų logistiką.