Motyvacija

Sun Tzu mokymo kontekste motyvacija yra esminis išskirtinės Lyderystės parametras. Šiuolaikinių organizacijų vystymo strategijos turi būti sutvirtintos aiškiomis ir tvariomis skatinimo sistemomis. Jos taikomos siekiant sukurti holistiniu požiūriu unifikuotą motyvavimo struktūrą, pajėgią efektyviai suvienyti žmonių dėmesį bei pastangas esminiams organizacijos uždaviniams realizuoti.

Ypatingas vaidmuo organizacijoje priklauso „elitinėms pajėgoms” (Sun Tzu – elite troops)kritinėse pozicijose veikiantiems pagrindiniams komandos nariams, disponuojantiems išskirtinėmis kompetencijomis. Tikslus jų parinkimas – labai svarbi vadovo ekspertinės kompetencijos dalis. Lyderio komanda sutelkiama ir toliau kuriama remiantis organizacijai strategiškai aktualiais ir adekvačiais jos narių sugebėjimais, žiniomis bei esminių užduočių vykdymo kokybe.

Konkurencinėse aplinkose nugalima ne tiek jėgos naudojimu, kiek išskirtiniais taktiniais gebėjimais bei strategine galia. Suprantama, tai įvyksta tik konfliktui pasiekus kritinį tašką, kai jis toliau nebegali būti plėtojamas.